مهاجرت تحصیلی : مشاوره مهاجرت تحصیلی

مهاجرت تحصیلی

مهاجرت تحصیل و اقدام دانشجویان برای دریافت اجازه تحصیل در کشورهای خارجی از قبیل کشورهای اروپایی , آسیایی و آمریکایی مستلزم داشتن اطلاعات کافی در خصوص شرایط مهاجرت تحصیلی , هزینه ها و.. میباشد . لزا شایسته است قبل از اقدام برای مهاجرت تحصیلی حتما از خدمات مشاوره مهاجرت تحصیلی استفاده نمایید .

کلیه اسناد قبل از ورود به کشور بایستی به تائید نمایندگی های جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور برسند:

  •   تائید اسناد تحصیلی : براساس قوانین فعلی تائید کلیه مدارک تحصیلی در خارج از کشور به صورت رایگان انجام می پذیرد .
  •   کلیه اسناد تجاری ،حمل و نقل ، بیمه و غیره بایستی قبل از ورود به کشور به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برسد.
  • این موسسه جهت انجام هر گونه اقدامی توسط وکیل در داخل کشور نیاز به وکالت نامه رسمی تنظیم شده در یکی از نمایندگیهای جمهوري اسلامي ايران را دارد .

مشاوره                    تماس سریع

  توصیه مهم :

 

 این موسسه آمادگی خود  جهت مشاوره و نیابت در پیگیری تائید مدارک و اسناد و تنظبم وکالت نامه و انجام هر گونه اقدامی را در داخل کشور دارد . ضمنا"دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور می توانند پس از تائید مدارک خود دریکی از نمایندگی های جمهوري اسلامي ايران نیابت در تشکیل پرونده دانشجویی و یا ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلی و یا هر گونه اقدامی در مورد امور دانشجویی در داخل کشور را به این موسسه واگذار نمایند .

قبل اقدام به مهاجرت تحصیلی مشکل سربازی و نظام وظیفه را حل کنید

یکی از لازمه های دریافت پاسپورت خروج از کشور و مهاجرت تحصیلی نداشتن مشکل سربازی و نظام وظیفه است.

 نظام وظیفه ی عمومی ( خدمت سربازی ) :

             

هر تبعه ی ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور بایستی طبق مقررات حوزه  نظام وظیفه عمومی موضوع خدمت سربازی خود را جهت خارج شدن از کشور مشخص نمایند .

     

·        خروج هموطنان مقیم ایران : خروج اتباع ایرانی از کشور به هر دلیل پس از روشن شدن وضیعت خدمت سربازی آن ها صورت می پذیرد .

 

·        خروج دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های داخل : دانشجویان داخل کشور که به دلایل موجه قصد خارج شدن از کشور را  دارند ، می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاههای مربوطه و تائید وزارتخانه ذیرط و موافقت حوزه نظام وظیفه عمومی از کشور خارج شوند .

 

·        هموطنان مقیم خارج از کشور : هموطنانی که مشکل سربازی ندارند می توانند با مراجعه و گرفتن مهر خروج مکرر مقیمین از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران به کشور تردد نمایند .

 

  دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور ، در صورت تشکیل پرونده دانشجویی و با استفاده از معافیت تحصیلی و اخذ مهر خروج دانشجوئی میتوانند دوبار درسال به ایران تردد نمایند .

 

 هموطنان مشمول خارج از کشور – هموطنان مشمول مقیم خارج از کشور در صورت دارا بودن شرایط لازم و ارائه مدارک مثبت میتوانند ، خدمت سربازی خود را خریداری و کارت معافیت دائم دریافت نمایند . در غیر اینصورت میتوانند با مراجعه و اخذ مهر خروج مشمولین با رعایت ضوابط و قوانین یکبار در سال به ایران تردد نمایند .

 

 توصیه مهم – هموطنانیکه بهر عنوان دارای مشکل سربازی و یا خروج از کشور هستند میتوانند جهت مشاوره و ارائه راهکارهای قانونی و نیابت در پیگیری امور مربوط به خرید خدمت سربازی و نحوه خروج از کشور با این موسسه تماس حاصل نمایند .

 

 

 این موسسه آمادگی خود را در زمینه ی مشاوره مهاجرت تحصیلی و نیابت در مورد اقدامات فوق در داخل کشور را اعلام می دارد.