مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

جذب نیروهای متخصص , مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و سرمایه گذار

سیاست مسئولین بلند پایه جمهوری اسلامی ایران جذب متخصصین و فارغ التحصیلان خارج از کشور می باشد ، بهمین دلیل قسمتهائی برای جذب این نیروها در وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری فعال می باشند .

     

 

  در حال حاضر با عنایت به سیاستهای مسئولین جمهوری اسلامی ایران بسیاری از ایرانیان برای پروژه های مختلفی در نقاط مختلف ایران سرمایه گذاری نموده اند و اولویت نیز با سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج کشور می باشد .

 

تور اروپا 

 توصیه مهم : این موسسه آمادگی دارد تا در موارد فوق مشاوره و خدمات مورد نظر هموطنان عزیز خارج از کشور را وکالتا در داخل کشور عهده دار گردد

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری